انتشارات پژواک آرمان
محصولات متفرقه

کارگاه آموزشی زایمان فیزیولوژیک

 ویژه متخصصین زنان و ماماها
برگزار کننده : اداره سلامت مادران وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی
مدرسین :
خانم دکتر کریستین اسمال
خانم آندریا روبرتسون
مترجم :
خانم فرح بابایی
در این دی وی دی می بینید :
دی وی دی 1
1.مقدمه
2.مقایسه سیر لیبر طبیعی و اینداکشن
3.پوزیشن های مادر در مرحله اول زایمان
4. پوزیشن های مادر زمانی که جنین ُا پی است
5.انجام مراقبت ها بدون محدود کردن مادر در تخت
6.تاثیر پوزیشن مادر بر پیشرفت زایمان
7.ترانسورس ارست
8.دیستوشی شانه
9.پارگی مصنوعی کیسه آب
10.اندیکاسیون های طبی اینداکشن
11.تغییرات رفتاری مادر در لیبر و زایمان
12.علایم مرحله دوم زایمان
13.پوزیشن های مادر در مرحله دوم زایمان
14.اپی زیاتومی و پوزیشن های زایمانی
15.علل انجام اپی زیاتومی
16.بند ناف دور گردن نوزاد در مرحله دوم زایمان
17.مرحله سوم زایمان
18.پاسخ به سئوالات
19.اصول آموزش در دوران بارداری
دی وی دی 2
فیلم زایمان فیزیولوژیک و زایمان در آب

بهای هر پکیج آموزشی که شامل دو حلقه دی وی دی است 40000تومان می باشد.
روش تهیه این محصول در سراسر کشور:
با شماره تلفن دفتر انتشارات 02188057900 تماس گرفته ، یا از طریق ارسال با پست (هزینه پست به عهده سفارش دهنده می باشد) و یابرای مخاطبین تهرانی از طریق ارسال با پیک (هزینه ارسال به عهده سفارش دهنده می باشد) به محل سکونت شما این محصول تقدیمتان می شود.