انتشارات پژواک آرمان

به سایت انتشارات پژواک آرمان خوش آمدید

نشر دانش یک مسئوولیت اجتماعی در جهت تعالی کیفیت زندگی است در این هدف ، مجموعه کتاب فیلم های آموزشی پژواک آرمان در جهت در اختیار گذاشتن حداکثراطلاعات به صورت رسانه ای جدید (کتاب + فیلم آموزشی مرتبط وکاملا منطبق با فرهنگ ایرانی و کاملا کاربردی ) تهیه شده است.
با توجه به متن کتاب، درهر بخش از مطالب که از نظر کارشناسان توصیه شده است که به صورت تاکیدی و به شکل شنیداری ودیداری ارائه شود، محتوا و مطلب مورد نظر به فیلم همراه کتاب انتقال یافته است وبهتر است مخاطب ابتدا با دیدن فیلم در جریان مطلب کتاب قرارگرفته ، سپس به خواندن کتاب اقدام نماید.
تلاش در جهت رسیدن به کیفیت متعالی در زندگی و تربیت نسل مفید و سلامت خانواده در جامعه با اصلاح نگرش و باور ، تفکر و مشارکت و اقدام عملی مخاطبین امکان پذیر خواهد شد.
هر اندازه شما آگاه تر شوید، توانمندتر می شوید، ما راه را نمایان می کنیم این شمایید که با قدم هایتان سفر را آغاز می نمایید و در این مسیر همواره در کنارتان هستیم ...
انتشارات پژواک آرمان برگزیده در سومین جشنواره ملی رسانه ها و سلامت به عنوان حامی سلامت خانواده
انتشارات